ÚSPORA ENERGIE   -   TEPELNÁ ČERPADLA

Celosvětově nesčetněkrát osvědčený princip

Tepelné čerpadlo využívá elektricky poháněného kompresoru, který v okruhu chladícího média zhušťuje energii a převádí ji na vyšší, využitelnou úroveň. Na stejném principu pracuje každá chladnička. Kompresor za chladničkou produkuje chlad, tím že obsahu chladničky odebírá teplo a to je pak odváděno do okolního prostředí místa instalace. Výsledkem je ohřev kuchyně (často nepozorovaný) a silné ochlazení obsahu chladničky.

U tepelných čerpadel je tomu právě obráceně: Okolní prostředí (pokojový vzduch, venkovní vzduch nebo půda) je nepatrně ochlazováno, aby mohl být dům pohodlně teplý.

ÚSPORA ENERGIE   -   TEPELNÁ ČERPADLA
ÚSPORA ENERGIE   -   TEPELNÁ ČERPADLA
ÚSPORA ENERGIE   -   TEPELNÁ ČERPADLATeplo bez přímého spalování topného oleje či plynu

Moderní topná tepelná čerpadla značky Schüco jsou plnohodnotnou náhradou konvenčních topných systémů. V případě sanace objektu nebo u novostaveb lze zcela vynechat olejové, plynové či peletové vytápění. Váš dům pak pro vytápění neprodukuje žádné emise CO2, potřebuje pouze elektrický proud pro pohon kompresoru tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo produkuje z jedné kilowatthodiny proudu několik kilowatthodin tepelné energie.

Pro domy bez centrálního topného systému nabízí Schüco teplovodní tepelná čerpadla, která ohřívají výhradně pitnou vodu.

ÚSPORA ENERGIE                 PLOTOVÉ SYSTÉMY                 WELLNESS                 PORADENSTVÍ                 KONTAKTY